Bostadsrättsföreningen Uttern

Brf Uttern bildes 14 februari 1986 och består idag av 250 medlemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun. Föreningen har av, förutom bostadrätter och lägenheter, även gemensamma lokaler och lokal avsedd för uthyrning. Brf Uttern omfattas av 194 bostadsrättslägenheter. 

4210577355.jpg
HSB 

Brf Uttern är medlem i HSB Stockholm, som har byggt våra hus. HSB är Sveriges största bostadskooperativa organisation. HSB omfattar 40 regionala HSB föreningar som finns runt om i landet, vi tillhör HSB Stockholm. HSB föreningarna bildar  stadsrättsföreningar i samband med nyproduktion av bostäder. 

HSB Stockholm är en av 40 HSB föreningar som finns i landet och är verksam i 11 kommuner varav Nacka är en. HSB Stockholm bildades 1923, har 560 000 medlemmar och 3911 bostadsrättsföreningar som är anslutna. En av de 3911 är Uttern. Som medlem i Bfr Uttern måste du även vara medlem i HSB. 

Stämma

Normalt håller föreningen stämma en gång om året. På stämman beslutas om diverse olika frågor och det är också ett bra tillfälle för styrelsen att informera och för medlemmarna att ställa frågor. Stämman godkänner senaste årsredovisningen och väljer styrelse. Stämman skall även besluta om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman tar ställning till medlemmarnas inlämnade motioner. Har du inte gått på en stämma - gör det!

Copyright © 2012 BRF Uttern 284. Alla rättigheter förbehålls.