Motioner

Inför årsstämman ska motioner lämnas in senast före februari månads utgång (2013-02-28) i
styrelsens brevlåda.
Hur du skriver hittar du på hemsidan:
 http://www.brf-uttern.se/om-uttern/staemman/
Copyright © 2012 BRF Uttern 284. Alla rättigheter förbehålls.