Ekonomimöte 18/1 2017 kl 19:00, plats i G9

Vi går igenom resultatet för 2016 och ekonomiska 10-års planen och svarar på frågor om ekonomi och underhåll. Vi har även med ansökan för autogiro för månadsavgiften

Copyright © 2012 BRF Uttern 284. Alla rättigheter förbehålls.